• Aktualności

      • Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie!

      • Jesteście drogowskazem dla swych wnuków,

       którzy jeszcze niepewnie stawiają pierwsze kroki

        na swej drodze życia.

       Stanowicie ostoję tradycji i wartości,

       wnosicie w rodzinny pejzaż wyrozumiałość, cierpliwość, dobroć, poświęcenie.

        

       Z całego serca życzymy,

       aby te dwa dni, które w kalendarzu są Wam dedykowane,

       były czasem, kiedy w sposób szczególny wnukowie okażą każdemu z Was miłość i przywiązanie.

       Życzymy jednak przede wszystkim, aby ciepło rodzinne i szacunek towarzyszyły Wam

       przez wszystkie dniu w roku,

       a upływający czas niech niesie ciągle wiele radości,

        której źródłem będą także Wasi kochający wnukowie.

        

        

       Dyrekcja Integracyjnej Szkoły Podstawowej

      • POWRÓT UCZNIÓW KLAS I-III DO SZKOŁY

      • Przetrwaliśmy ten trudny czas nauki zdalnej naszych najmłodszych uczniów. Wracamy. Jest to naprawdę szczęśliwy moment dla nauczycieli i wyrażam głęboką nadzieję, że dla uczniów również.

       Owszem, nadal obowiązują nas obostrzenia, ale spodziewamy się, że ich przestrzeganie uchroni nas przed zachorowaniem.

       Oto kilka zmian, które nastąpią od 18 stycznia:

       1. Uczniowie, wchodząc do budynku, będą korzystać z różnych wejść:

       - klasa I – wejście od strony boiska (górnej bramy wjazdowej); szatnia na korytarzu tylko dla uczniów klasy I; po zmianie obuwia i zdjęciu kurtek uczniowie przechodzą do swojej sali lekcyjnej;

       - klasa II – wejście od strony sali gimnastycznej; szatnia dla uczniów klasy II- przy Sali gimnastycznej; po zmianie obuwia i zdjęciu kurtek uczniowie przechodzą do Sali nr …. (tej, z której korzystali dotąd uczniowie klasy VII),  w czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie korzystają z przestrzeni korytarza głównego

       - klasa III – wejście główne od strony sekretariatu, szatnia po lewej stronie schodów dla uczniów klasy III; po zmianie obuwia i zdjęciu kurtek uczniowie przechodzą do swojej dotychczasowej sali lekcyjnej.

       2. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie nie przemieszczają się po budynku, korzystają z przestrzeni sal i korytarzy dla nich przypisanych. Pragniemy zachowywać dystans i nie gromadzić się w dużych grupach we wspólnej przestrzeni.

       3. W przestrzeni wspólnej(na korytarzach w czasie przerw) uczniowie noszą maseczki. Prosimy o zaopatrzenie w nie dzieci oraz pokazanie jak w higieniczny sposób je przechowywać (maseczki z materiału, wielokrotnego użytku). Uczeń może być wyposażony także w maseczki jednorazowe.

       3.  Posiłki uczniowie będą spożywać w salach lekcyjnych.

       4. Bardzo prosimy, jeśli jest to możliwe, o niepozostawanie uczniów zamieszkujących w Radwanowicach w świetlicy szkolnej.

        

       Dla uczniów spoza Radwanowic dowozy organizowane będą zgodnie z dotychczasowymi zasadami i  harmonogramem. Do busa dzieci wsiadają w maseczkach i nie zdejmują ich aż do momentu zajęcia miejsca w ławce.

        

       Drodzy uczniowie,

       spodziewamy się Was wszystkich widzieć w najbliższy poniedziałek w dobrym zdrowiu i wspaniałych humorach!

   • Kontakty

    • Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach, ul. Szkolna 6
    • 12 28 38 346
    • ul. Szkolna 6 32-064 Radwanowice Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych