• Zajęcia specjalistyczne

   • EEG BIOFEEDBACK

    EEG biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) polega na obrazowaniu czynności bioelektrycznej mózgu podczas wykonywania prostych zadań. Dzięki informacji zwrotnej o zachodzących zmianach fizjologicznych, pacjent uczy się świadomie kontrolować pracę swojego mózgu, aby komórki nerwowe funkcjonowały prawidłowo i efektywnie.

    Na czym polega trening?

    Na skórze głowy osoby poddanej treningowi przyczepia się specjalne elektrody. Rejestrują one fale mózgowe badanej osoby. Po zamontowaniu aparatury pomiarowej pacjent siada przed monitorem, na którym jest wyświetlana wideogra.

    Osoba trenująca steruje grą za pomocą własnych myśli, bez użycia klawiatury czy myszki. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, a gra przebiega prawidłowo. Z kolei, gdy wzrasta aktywność w paśmie niepożądanym, zaczynamy przegrywać.

    Jakie daje rezultaty?

    Po pierwsze regularny trening EEG biofeedback poprawia funkcje poznawcze i zdolność koncentracji. U osób, u których doszło do uszkodzenia układu nerwowego (np. w mózgowym porażeniu dziecięcym) stosowanie EEG biofeedback sprzyja kompensowaniu funkcji uszkodzonych neuronów, wykorzystując plastyczność tkanki nerwowej (zdolność do wytwarzania nowych połączeń neuronalnych i wytwarzania obwodów zastępczych).

    Po drugie metoda EEG biofeedback pozwala także na relaksację i zmniejszenie napięcia emocjonalnego.

    EEG biofeedback  – dla kogo jest przeznaczony?

    Jest to nowoczesna metoda rehabilitacji wykorzystywana w LECZENIU SCHORZEŃ:
    -mpd
    -padaczki
    -urazów czaszkowo-mózgowych
    -udarów
    -ADHD
    -uzależnień
    -depresji
    -zaburzeń snu

    - DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE:
    -zaburzenia pamięci, zaburzenia rozwoju mowy,
    -zespoły zaburzeń uwagi, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia;
    -problemy z czytaniem i pisaniem,
    -słaba wytrzymałość poznawcza, brak motywacji do nauki.

    DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE I ZACHOWANIU:
    - nadpobudliwość psychoruchowa,
    -zachowania opozycyjne i buntownicze,
    -lęki, tiki, agresja,
    -zaburzenia snu,
    - „ moczenie nocne”
    Wymagania i czas trwania sesji treningowych
    Atutem EEG biofeedback  jest brak niepożądanych efektów ubocznych. Zajęcia można prowadzić już z dziećmi od 3 roku życia, jeżeli: rozumieją zadanie do wykonania, mają motywację do współpracy i radzą sobie z zadaniem.

    Czas trwania terapii zależy od złożoności problemu i wieku pacjenta. Terapia krótkoterminowa obejmuje zwykle 10-20 sesji. Następuje poprawa koncentracji, zmniejszenie impulsywności. W bardziej złożonych problemach, np. ADHD, potrzeba ok. 40-60 sesji. Inne schorzenia wymagają jeszcze dłuższego leczenia.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   • ZAJĘCIA Z HIPOTERAPII

    Już od kilku lat uczniowie ISP w Radwanowicach biorą udział w zajęciach z udziałem koni. Ta forma rehabilitacji jest nie do przecenienia, a jej zalet nie trzeba już chyba nawet wymieniać, każdy wie, że oprócz zbawiennego wpływu na układ ruchowy niesie ona ze sobą również korzyści dla psychiki dziecka i jego rozwoju społecznego.

    Według Kanonów Polskiej Hipoterapii [2007], hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Jej zalety doceniono już wieki temu. Wykorzystywanie konia w medycynie ma swoją długą, liczącą ponad 2 tysiące lat historię. Walory lecznicze konia zostały dostrzeżone już w starożytności.
               Terapia ta może przybierać różne formy:
    1. Terapia ruchem konia w czasie której pacjent nie wykonuje żadnych ćwiczeń, jest jedynie poddawany ruchom konia podczas jazdy.
    2. Fizjoterapia na koniu, gdzie poza terapeutycznym oddziaływaniem ruchu konia wykonywana jest gimnastyka lecznicza na koniu, prowadzona przez fizjoterapeutę.

    3.Terapia samym kontaktem z koniem, podczas której pacjent może w ogóle nie siedzieć na koniu, a jedynie ma z nim emocjonalny kontakt

    4. Forma psychopedagogicznej jazdy konnej i woltyżerki, który może odbywać się na koniu lub jedynie przy koniu. Jest to zespół działań podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego.

    W naszej szkole hipoterapia realizowana jest przez wykwalifikowanych hipnoterapeutów. Już od dwóch lat zajęcia te odbywają się w przepięknie usytuowanej i niezwykle przyjaznej dla naszych uczniów stadninie koni „Słoneczny Stok” w Nielepicach.

    Zobacz zdjęcia:
                 

   • DOSKONALENIE I NAUKA PŁYWANIA W ZABIERZOWIE

    Od września 2019 r. uczniowie klasy III wraz z uczniami  z oddziałów integracyjnych rozpoczeli co tygodniowe zajęcia na krytym basenie w Zabierzowie, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów uczą się i doskonalą umiejętność pływania. Zajęcia na basenie zdecydowanie pozytywnie wpływają na rozwój psychofizyczny i sprawność dziecka. Wyzwalają nie tylko naturalną potrzebę ruchu, ale pozwalają  dziecku na kreowanie samodzielnej aktywności ruchowej.Kształtują wreszcie cechy motoryczne i osobowościowe uczestników. Zajęcia prowadzone są przez  doświadczonych instruktorów nauki pływania z wykorzystaniem atrakcyjnych i zróżnicowanych zestawów ćwiczeń - w ciekawy i bezpieczny sposób zachęcają dzieci do zabaw   w wodzie i nauki pływania. Ćwiczenia i zabawy w wodzie w bezpieczny i przyjazny sposób oswajają z nowym środowiskiem, pozwalają pokonać strach i opór przed wodą. Dzieci uczą się podstawowych technik pływackich. Pływanie jest formą aktywności, która ze względu na swoje walory zdrowotne i rekreacyjne zajmuje szczególne miejsce w profilaktyce wad postawy i kształtowaniu prawidłowych sylwetek, ponadto w sposób harmonijny i symetryczny rozwija całe ciało, bardziej pobudza  mięśnie niż inna forma aktywności fizycznej. Jest swoistą gimnastyką mięśni i stawów, zmniejsza napięcie mięśniowe, stymuluje prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowegoi aparatu kostno – stawowego. Zajęcia na  basenie są dla wielu uczniów ważnym uzupełnieniem zajęćz wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej,

                                                                                                                                                                                                        Opiekun Grupy: Izabela Kołodziej.

    Zobacz zdjęcia:
                 

    • REHABILITACJA RUCHOWA

     Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie i utrzymanie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dziecka.
     W trakcie współpracy  wykorzystuje się różne metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując terapię do indywidualnych potrzeb i możliwości
     psychoruchowych ucznia.
     Specjalnie dobrane ćwiczenia ukierunkowane są na poprawę osłabionej funkcji, poprawę sprawności ruchowej oraz utrzymanie organizmu w dobrej kondycji.

     Oddziaływania terapeutyczne kształtują prawidłowe wzorce ruchowe, odpowiednią stabilizację mięśniową, właściwy zakres ruchu w stawach, korekcję wad postawy, wdrażając do systematycznej aktywności oraz samodzielności w życiu codziennym.

     Zajęcia odbywają się na spacjalistycznej sali rehabilitacyjnej,  która znajduje się na terenie  Fundacji Anny Dymnej „MIMO WSZYSTKO”. Podczas zajęć wykorzystywane są różnego rodzaju przybory gimnastyczne i sprzęty rehabilitacyjne: bieżnie, rowarki stacjonarne, stepery, orbitreki, drabinki i maty rehabilitacyjne, dyski z fakturami, laski gimnastyczne, woreczki, piłki i kształtki rehabilitacyjne (walce, opony) oraz taśmy. Duża część ćwiczeń prowadzona jest metodami gier i zabaw ruchowych (m.in. w formie stacji ćwiczebnych i torów przeszkód), co dostarcza dzieciom wiele radości, jak również motywuje do aktywnego i świadomego uczestnictwa w zajęciach oraz dbałości o własne zdrowie.

      

     Szkoła dysponuje również Salą Doświadczania Świata oraz Salą Integracji Sensorycznej.

     Zdjęcia Sali rehabilitacyjnej.

     METODA SNOEZELEN CZYLI SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

     Czym jest Snoezelen?

     Nazwa „Sala Doświadczania Świata” jest polskim odpowiednikiem nazwy „Snoezelen” ( czyt. snucelen) – terapii znanej i stosowanej od niemalże 35 lat na całym świecie,  która polega na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym.

     Sala Doświadczania Świata jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone
     w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym jej celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością. Pobyt w Sali pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowane szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami
     zmysłowymi.
     W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się w inne sytuacje
     i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji. Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest więc ważnym źródłem rozwoju każdego niepełnosprawnego dziecka gdyż:

     • zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania
     • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu
     • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
     • zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców (zwiększa bazę doświadczeń) zwiększa wrażliwość
     • poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni
     • motywuje do podejmowania aktywności
     • przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia
     • doskonali pracę poszczególnych analizatorów
     • wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych

     Zaś dla osób zdrowych seans w tej  sali  jest doskonałym środkiem doraźnym służącym wyciszeniu i relaksacji.

     Zdięcia Sali Doświadczania Świata

      

     METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

     Metoda integracji sensorycznej (SI) jest jedną z najnowszych metod terapeutycznych w Polsce. Twórczynią metody była amerykańska psycholog i terapeuta zajęciowy A. Jeane Ayres.

     Teoria integracji sensorycznej zakłada, że prawidłowe funkcjonowanie psychofizyczne dziecka jest związane z procesem właściwego odbioru, przetwarzania i integrowania przez mózg różnych informacji o charakterze sensorycznym. Informacje te mogą dochodzić drogą słuchową, wzrokową, czuciową, smakową, zapachową, a także innymi kanałami zmysłowymi tj. czucie głębokie (propriocepcja) oraz zmysłem, który odbiera siłę grawitacji i ruchy naszego ciała (układ przedsionkowy).

      

     Dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej objawiają się najczęściej w postaci nadpobudliwości i nadruchliwości psychoruchowej, deficytach uwagi, trudnościach w zdobywaniu nowych umiejętności, słabej organizacji zachowania i działania, opóźnionego rozwoju mowy oraz słabej koordynacji ruchowej i równowagii.

     Dziecko, które trafia do terapii, w pierwszym etapie jest diagnozowane w zakresie odbioru, rozpoznawania i wykorzystywania wrażeń sensorycznych docierających do niego za pomocą wszystkich zmysłów, następnie prowadzona jest terapia poprzez stymulowanie poszczególnych układów zmysłowych.

     Terapia funkcji sensorycznych jest wskazana dla dzieci zarówno w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, jak i szkolnym.

     Zobacz zdjęcia:

                    

  • Kontakty

   • Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach, ul. Szkolna 6
   • 12 28 38 346
   • ul. Szkolna 6
    32-064 Radwanowice
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych