• Plan pracy szkoły 2023/2024

    •  

     DATA

     WYDARZENIE

     OSOBY ODPOWIEDZIALNE

     I OKRES

     4.09.2023 r.

     Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

     Dyrektor, wychowawcy nauczyciele

     12.09.2023 r.

     Zebranie Rady Pedagogicznej

     Zebranie z rodzicami

     Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

     15.09.2023 r.

     Wybory do SzRU

     J. Podoba-Molik

     21.09.2023 r.

      

      

      

     Akcja „Sprzątania Świata“

      

      

      

     p. A. Spyt dla klas 4-8

     SzRU, wychowawcy klas 1-3

     23.09 2023 r.

     Święto pieczonego ziemniaka – piknik integracyjny

      

     Szkolne Koło Wolontariatu,

     Rada Rodziców, wychowawcy, zarząd OTI

      

     29.09.2023 r.

     Dzień Chłopaka

     SzRU, dziewczęta

     13.10.2023 r.

     Święto Edukacji Narodowej

     SzRU, kl. II-III

     13.10.2023 r.

     Ślubowanie pierwszoklasistów

     kl. I

     23-27.10.2023 r.

     Tydzień Bezpieczeństwa

     M. Morawiec, J. Podoba Molik, M. Grządzielewski

      

     30.10.2023

     Dzień Komunikacji AAC

     p. E. Łapa,

      

      2, 3.11.2023 r.

     Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      

      

     10.11.2023 r.

     Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

     U. Czyba,

     p. Klimczak, kl.5

     16.11.2023 r.

     Międzynarodowy Dzień Tolerancji

     Kl.VIII, Koło Wolontariatu, A. Tymkowicz-Szelest

     21.11.2023r.

     Zebranie Rady Pedagogicznej

     Zebranie z rodzicami

     Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

     30.11.2023 r.

     Zabawa andrzejkowa

     SzRU, wychowawcy kl. I-VIII

     5.12.2023 r.

     Dzień Wolontariusza

     p. E. Kulka, p. A.Konik

     6.12.2023 r.

     Mikołajki

     kl. I-VIII, wychowawcy klas

     22.12.2023 r.

     Wigilie klasowe

     Konkurs kolęd i pastorałek

     kl. I-VIII, wychowawcy klas

     M. Morawiec

     23.12.2023  r. -1.01.2024 r.

     ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

     Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

      

     2.01.2024 r.

     Podanie informacji uczniom i rodzicom o zagrożeniach oceną niedostateczną

     Nauczyciele

     9.01.2024 r.

     Spotkanie z rodzicami - wywiadówka

     Nauczyciele, wychowawcy

     23.01.2024 r.

     Podanie ocen proponowanych do wiadomości uczniom

     Nauczyciele, wychowawcy

     22.01.2024 r.

     Dzień Babci i Dziadka

     wychowawcy klas

     31 .01.2024 r.

     Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna,

     Podsumowanie I okresu nauki

     Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

  • Kontakty

   • Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach, ul. Szkolna 6
   • 12 28 38 346
   • ul. Szkolna 6 32-064 Radwanowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych